PYTANIA? ZADZWOŃ!

(+48) 606 770 349 LUB NAPISZ sklep@medizal.pl

Promocje
Bluza medyczna Flores - łapacz snów
Bluza medyczna Flores - łapacz snów

75,00 zł

Cena regularna: 85,00 zł

Najniższa cena: 85,00 zł
Sneaker Super Max buty medyczne ze wzorem medycznym
Sneaker Super Max buty medyczne ze wzorem medycznym

149,00 zł

Cena regularna: 189,00 zł

Najniższa cena: 189,00 zł
Bluza medyczna Papilio Premium - kolorowe pieski na białym
Bluza medyczna Papilio Premium - kolorowe pieski na białym

99,00 zł

Cena regularna: 139,00 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
Bluza medyczna Papilio Premium liście tropikalne
Bluza medyczna Papilio Premium liście tropikalne

99,00 zł

Cena regularna: 139,00 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
Air Max buty medyczne ze wzorem - stomatologia
Air Max buty medyczne ze wzorem - stomatologia

149,00 zł

Cena regularna: 189,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
Med&Comfy bluza medyczna damska - Seaworld
Med&Comfy bluza medyczna damska - Seaworld

69,00 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
Bluza medyczna Flores - wzór w kotwice turkusowo granatowe na bialym tle
Bluza medyczna Flores - wzór w kotwice turkusowo granatowe na bialym tle

69,00 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
Bluza medyczna Flores Premium - magnolie
Bluza medyczna Flores Premium - magnolie

109,00 zł

Cena regularna: 139,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
Żakiet medyczny Iris - bociany na szarym
Żakiet medyczny Iris - bociany na szarym

59,00 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulaminy Konkursów

Regulamin konkursu "Wygraj żakiet lub fartuch medyczny PARADIS"

 

Regulamin Konkursu „Wygraj żakiet lub fartuch medyczny PARADIS”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Wygraj żakiet lub fartuch medyczny PARADIS”” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

1.1. Definicje:

 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Wygraj żakiet lub fartuch medyczny PARADIS” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej.
 3. Organizator – organizatorem Konkursu jest firma Inter M Maciej Grandys , ul. Marymoncka 6/6/, 01-869 Warszawa,  identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8671819814 , właściciel sklepu Medizal.pl 
 4. Fundator - fundatorem nagród konkursowych jest firma Inter M Maciej Grandys , ul. Marymoncka 6/6/, 01-869 Warszawa,  identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8671819814 .
 5. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com lub Instagram.com
 6. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.
 7. Nagroda - nagrodą konkursową jest 1 żakiet lub fartuch medyczny z kolekcji Paradis w wybranym rozmiarze od XS do 4 XL.
 8. Profil Medizal Fashion- oficjalny fanpage sklepu Medizal, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook.com i Instagram.com pod adresami https://www.facebook.com/medizalfashion i  https://www.instagram.com/medizal.pl/ 
 1. Portal Facebook, Instagram nie jest organizatorem konkursu.
 2. Fan - osoba fizyczna, która polubi Profil Medizal Fashion na portalu społecznościowym Facebook i Instagram
 3. Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook i Instagram ogłaszający konkurs i jego zasady.
 4. Zgłoszenie konkursowe - każdy z fanów profilu Medizal Fashion ma prawo do wielu zgłoszeń konkursowych. Dokonuje go poprzez dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem lub opisem zgodnym z wytycznymi Konkursu.
 5. Zadanie Konkursowe – odpowiedź na pytanie : „Który żakiet lub fartuch z kolekcji Paradis podoba Ci się najbardziej i dlaczego?”. Zadaniem jest odpowiedź na to pytanie w komentarzu do posta.

1.2 Cel konkursu

 1. Celem Konkursu jest promocja fanpage Medizal Fashion.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.3 Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu.

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu na Profilu Medizal Fashion pod adresem https://www.facebook.com/medizalfashion oraz  https://www.instagram.com/medizal.pl/ 
 3. Konkurs trwa od dnia 18.10.2021 roku do godziny 23:59 dnia 24.10.2021 roku.
 4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej 26.10.2021 r.

1.4. Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Profilu Medizal Fashion oraz w biurze Organizatora przy ulicy Marywilskiej 34 D-1, 03-228 Warszawa. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Medizal Fashion do wykorzystania w celach marketingowych przesłanej przez siebie pracy. 
 3. Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Medizal Fashion swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu Facebook.com.

1.5. Przebieg konkursu

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które zawierać będzie Zadanie konkursowe.
 2. Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez umieszczenie na Profilu Organizatora Zadania w formie komentarza.
 3. Zadaniem konkursowym jest kreatywna odpowiedź na zadanie  „Który żakiet lub fartuch z kolekcji Paradis podoba Ci się najbardziej i dlaczego?” Każdy Uczestnik ma prawo do wielu zgłoszeń.
 4. Za zwycięzcę konkursu uznaje się 1 osobę, która według jury, składającego się z pracowników firmy Inter M Maciej Grandys, najbardziej kreatywnie podejdzie do zadania.
 5. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 6. Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

1.6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Inter M Maciej Grandys , ul. Marymoncka 6/6/, 01-869 Warszawa . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: Maciej Grandys, adres e-mail: biuro@medizal.pl
 3. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasów i przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:
 3. a) sprostowania danych,
 4. b) usunięcia danych,
 5. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 6. d) przenoszenia danych,
 7. e) wniesienia sprzeciwu,
 8. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 10. a) imię i nazwisko,
 11. b) adres e-mail,
 12. c) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 13. d) numer telefonu.
 14. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 16. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 17. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 18. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 19. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 • 2 NAGRODY

2.1 Wyłonienie zwycięzców

 1. Po zakończeniu konkursu Organizator powołuje jury, które wyłoni zwycięzców.
 2. Osoba wskazanych przez jury otrzyma tytuł Laureata oraz nagrodę.

2.2 Nagrody konkursowe

 1. W konkursie zostanie wydany jeden żakiet lub fartuch medyczny z kolekcji Paradis, wybrany przez Laureata z oferty dostępnej na stronie www.medizal.pl w wybranym rozmiarze od XS do 4 XL.
 2. Organizator pokrywa koszty dostawy nagrody do Laureata na terenie Polski.

 

 • 3 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Profilu Medizal Fashion na portalu Facebook i Instagram najpóźniej 26.10.2021 r.
 2. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatom drogą elektroniczną za pomocą postu lub komentarza na portalu Facebook.
 3. Laureaci Konkursu zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu danych do wysyłki Nagród. W przeciwnym wypadku, Nagroda przechodzi na zgłoszenie kolejne wg rankingu.
 4. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce.
 5. Wydanie Nagród Laureatom Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Laureat jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram.
 • 4 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego potwierdza posiadanie pełnych praw do przesłanej pracy, w szczególności praw autorskich.
 2. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zadania Konkursowego przez  Inter M Maciej Grandys , ul. Marymoncka 6/6/, 01-869 Warszawa.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4.2 Kontakt

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: biuro@medizal.pl

 

Regulamin konkursu na Facebooku z okazji Dnia Pielęgniarek 2021

Regulamin Konkursu „Wygraj buty medyczne Air Max z medycznym nadrukiem”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Wygraj buty medyczne Air Max z medycznym nadrukiem”” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

1.1. Definicje:

 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Wygraj buty medyczne Air Max z medycznym nadrukiem” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej.
 3. Organizator – organizatorem Konkursu jest firma Inter M Maciej Grandys , ul. Marymoncka 6/6/, 01-869 Warszawa,  identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8671819814 , właściciel sklepu Medizal.pl 
 4. Fundator - fundatorem nagród konkursowych jest firma Inter M Maciej Grandys , ul. Marymoncka 6/6/, 01-869 Warszawa,  identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8671819814 .
 5. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com 
 6. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.
 7. Nagroda - nagrodą konkursową jest 1 para obuwia medycznego AIR MAX BUTY MEDYCZNE Z KOLOROWYM MEDYCZNYM NADRUKIEM w wybranym rozmiarze od 36 do 41.
 8. Profil Medizal Fashion- oficjalny fanpage sklepu Medizal, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook.com i Instagram.com pod adresami https://www.facebook.com/medizalfashion i  https://www.instagram.com/medizal.pl/ 
 1. Portal Facebook, Instagram nie jest organizatorem konkursu.
 2. Fan - osoba fizyczna, która polubi Profil Medizal Fashion na portalu społecznościowym Facebook i Instagram
 3. Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com, ogłaszający konkurs i jego zasady.
 4. Zgłoszenie konkursowe - każdy z fanów profilu Medizal Fashion ma prawo do wielu zgłoszeń konkursowych. Dokonuje go poprzez dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem lub opisem zgodnym z wytycznymi Konkursu.
 5. Zadanie Konkursowe - PODZIEL SIĘ POMYSŁEM NA NOWY WZÓR OBUWIA, KTÓRY MAMY WPROWADZIĆ. Zadaniem jest wymyślenie wzoru (nadruku) na obuwiu medycznym.

1.2 Cel konkursu

 1. Celem Konkursu jest promocja fanpage Medizal Fashion.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.3 Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu.

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu na Profilu Medizal Fashion pod adresem https://www.facebook.com/medizalfashion
 3. Konkurs trwa od dnia 12.05.2021 roku do godziny 23:59 dnia 16.05.2021 roku.
 4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej 17.05.2021 r.

1.4. Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Profilu Medizal Fashion oraz w biurze Organizatora przy ulicy Marywilskiej 34 D-1, 03-228 Warszawa. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Medizal Fashion do wykorzystania w celach marketingowych przesłanej przez siebie pracy. 
 3. Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Medizal Fashion swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu Facebook.com.

1.5. Przebieg konkursu

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które zawierać będzie Zadanie konkursowe.
 2. Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez umieszczenie na Profilu Organizatora Zadania w formie komentarza.
 3. Zadaniem konkursowym jest kreatywna odpowiedź na zadanie “PODZIEL SIĘ POMYSŁEM NA NOWY WZÓR OBUWIA, KTÓRY MAMY WPROWADZIĆ.” Każdy Uczestnik ma prawo do wielu zgłoszeń zgłoszeń.
 4. Za zwycięzcę konkursu uznaje się 1 osobę, która według jury, składającego się z pracowników Inter M Maciej Grandys, najbardziej kreatywnie podejdzie do zadania.
 5. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 6. Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

1.6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Inter M Maciej Grandys , ul. Marymoncka 6/6/, 01-869 Warszawa . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: Maciej Grandys, adres e-mail: biuro@medizal.pl
 3. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasow i przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:
 3. a) sprostowania danych,
 4. b) usunięcia danych,
 5. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 6. d) przenoszenia danych,
 7. e) wniesienia sprzeciwu,
 8. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 10. a) imię i nazwisko,
 11. b) adres e-mail,
 12. c) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 13. d) numer telefonu.
 14. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 16. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 17. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 18. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 19. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 • 2 NAGRODY

2.1 Wyłonienie zwycięzców

 1. Po zakończeniu konkursu Organizator powołuje jury, które wyłoni zwycięzców.
 2. Osoba wskazanych przez jury otrzyma tytuł Laureata oraz nagrodę.

2.2 Nagrody konkursowe

 1. W konkursie zostanie wydana 1 para obuwia medycznego AIR MAX BUTY MEDYCZNE Z KOLOROWYM MEDYCZNYM NADRUKIEM w wybranym przez Laureata rozmiarze od 36 do 41.
 2. W przypadku gdyby Wygrany nie mógł wybrać rozmiaru obuwia, organizator zapewni bon na kwotę 179 zł na wykorzystanie w sklepie medizal.pl 
 3. Organizator pokrywa koszty dostawy nagrody do Laureata na terenie Polski.

 

 

 • 3 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Profilu Medizal Fashion https://www.facebook.com/medizalfashion najpóźniej 17.05.2021 r.
 2. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatom drogą elektroniczną za pomocą postu lub komentarza na portalu Facebook.
 3. Laureaci Konkursu zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu danych do wysyłki Nagród. W przeciwnym wypadku, Nagroda przechodzi na zgłoszenie kolejne wg rankingu.
 4. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce.
 5. Wydanie Nagród Laureatom Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Laureat jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram.
 • 4 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego potwierdza posiadanie pełnych praw do przesłanej pracy, w szczególności praw autorskich.
 2. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zadania Konkursowego przez  Inter M Maciej Grandys , ul. Marymoncka 6/6/, 01-869 Warszawa.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4.2 Kontakt

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: biuro@medizal.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium